KOMMUNIKATEXT FINNS INTE MER

Jag som drivit Kommunikatext, Sofia von Malortie, arbetar sedan några år på Socialstyrelsen med kunskapsstöd för vård och omsorg.

Hitta en annan språkkonsult:

Kontakta gärna någon av dessa om du vill ha hjälp med kommunikationsstrategi, textbearbetning, utbildning m.m.

* Hanna Hallmén språkkonsult
* Bokidoki språkkonsult
* Expressiva.

Examinerade språkkonsulter i svenska

Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska kan berätta om vad språkkonsulter är och gör. Du kan också hitta en språkkonsult genom föreningen.